Kanał Wyżej
Raporty i Prognozy

Centrum Odwykowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
04-092 Warszawa
ul. Zgierska 18a


RAPORT
O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2021


ORAZ
PROGNOZA
SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
NA LATA 2022 - 2024

 
WSKAŹNIKI SPZOZ RAPORT 2021
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Raporty i Prognozy

Wersja standardowa