Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sprawozdania finansowe

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Raporty i Prognozy

Centrum Odwykowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

04-092 Warszawa

ul. Zgierska 18a


RAPORT

O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ

31 GRUDNIA 2021


ORAZ

PROGNOZA

SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

NA LATA 2022 - 2024


 

WSKAŹNIKI SPZOZ RAPORT 2021

 Wprowadził Kocielnik Artur (Centrum Odwykowe) 2021-05-19
Aktualizujący Kakol Jerzy 2022-10-13
Zatwierdzający Kakol Jerzy 2022-10-13
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2022-10-13
Wersja standardowa